Silnoproudé rozvody – jedná se o kompletní rozvody NN včetně: Trafostanic, silnoproudých rozvaděčů, interního osvětlení, venkovního osvětlení areálů i měst, záložních zdrojů pro případný výpadek el. energie (Diesel agregáty a záložní zdroje), revize

Energy control systems s.r.o.