Podpora RES+ - Nové obnovitelné zdroje v energetice

Státní fond životního prostředí České republiky zajišťuje dotace v programu RES+. Modernizační fond pomáhá zemím, které patří v rámci Evropské unie mezi ty ekonomicky slabší. Díky fondu tak lze rozvíjet hospodářství prostřednictvím podpory nízkouhlíkových technologií energetiky.

Dotace v programu RES+ jsou poskytovány držitelům licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny), energetickým společenstvím, krajům, obcím a jejich samosprávným celkům, fyzickým osobám.

Preferované investice

  • Výstavba fotovoltaických elektráren vč. systémů akumulace energie, vodíkových technologií a prvků aktivního energetického hospodářství,
  • Výstavba a modernizace větrných elektráren vč. systémů akumulace energie, vodíkových technologií a prvků aktivního energetického hospodářství.

Další podporované investice

  • Výstavba a modernizace malých vodních elektráren s instalovaným výkonem do 10 MW
  • Výstavba geotermálních zdrojů energie
  • Výstavba a modernizace přečerpávacích vodních elektráren

Přehled jednotlivých podpor SFŽP

Žádost o dotaci vyřídíme za vás!

S papírováním a úřady si nemusíte dělat starosti. Vše potřebné zařídíme za vás, vy nám tak jen dodáte potřebné dokumenty, o zbytek se postaráme my.